Jména a jejich význam - muži A-P

23. března 2008 v 11:40 | LucY |  Blbiny x)
Adam - hebrejský původ, jmeniny 24.prosince, člověk pozemšťan, z černé hlíny
Adolf - germánský původ, 17.června, ze staroněmeckého ADALWOLF, znamená ušlechtilý vlk,
Alan - keltský, 14.srpna, jméno nejasného významu, někdy se vykládá jako soulad, svornost
Albert - německý, 21.listopadu, vlastně zkrácenina jména Adalbert, Adalbrecht, znamená vznešený, nádherný, urozený, skvějící se přednostmi
Alexandr - řecký, 27.února, obránce mužů
Alexej - řecký, 3.května, znamená záštita, pomoc (ruské)
Aleš - český, 13.dubna, původem staročeská domácká podoba jména ALEXEJ, tj. záštita, pomoc
Alois - německý, 21.června, nejčastěji se vykládá jako obměna francouzského jména Louis, což je obdoba německého jména Ludvík, tj. slavný bojovník, vzniklo patrně se starofrancouzského spojení á Lois, tj. Ludvíkův syn nebo přívrženec, latinizovaná podoba tohoto spojení je Aloisius, tj. moudrý
Andrej - slovanský, 11.října, slovanská podoba řeckého jména ANDREAS a z francouzštiny přejatého ANDRÉ, znamená statný, mužný, odvážný
Antonín - latinský, 13.června, z latinského Antonius, což bylo jméno římského šlechtického rodu, původní význam slova je přední, čelný vynikající
Arnošt - německý, 30.března, znamená čestnost, rozhodnost, vytrvalost, boj
Artur - keltský, 26.listopadu, vykládá se jako medvěd, vznešený, jméno legendárního krále Británie
Augustýn - latinské, 28.srpna, Augustus znamená vznešený, majestátní
Baltazar - babylónský, 6.ledna, ochraňuj život králi, popř. Bůh ať ochraňuje krále
Bartoloměj - arménský, 24.srpna, vykládá se jako syn Talmajův, tj. zbrázděného nebo též jako oráč, popř. i bojovný syn
Bedřich - německý, 1.března, z staroněmeckého fridu - rich, lze vyložit jako mírumilovný, mocný vladař
Benedikt - latinský, 12.listopadu, požehnaný, blahoslavený
Benjamin - hebrejský, 7.prosince, biblické jméno hebr. původu, z ben-já-min, znamená syn pravice, milovaný syn,obecně benjamínek znamená přeneseně nejmladší dítě, zvláště chlapec
Bernard - německý, 20.srpna, ze staroěmeckého bero-hart, lze je vyložit jako silný jako medvěd
Blahoslav - slovanský, 30.dubna, blahoslavený; šťastně slavený
Blažej - latinský, 3.února, z latiny přejaté jméno nejasného původu a významu, často se vykládá z řečtiny jako bleptavý, breptavý, neobratný, tupý, trpící na zápal kloubů
Bohdan - slovanský, 9.listopadu, dar boží, daný Bohem, je to vlastně překlap původem řeckého jména Teodor
Bohumil - slovanský, 3.října, znamená milý bohu, bohumilý, jde vlastně o překlad původem řeckého jména Teofil
Bohumír - slovanský, 8.listopadu, vykládá se jako mír, mírové uspořádání bohu
Bohuslav - slovanský, 22.srpna, budiž Bohu sláva, dříve se objevovalo v dnes již neobvyklé podobě Božislav
Boleslav - slovanský, 6.září, více slávy
Bonifác - latinský, 14.května, vykládá se z lat. homo, boni fati, jako člověk dobrého osudu, popř. též z bonum facere jako dobroděj, dobrodinec, jeden ze zmrzlých mužů
Boris - slovanský, 5.září, patrně původně zkratka buď jména Borimír, tj. bojuj se světem za mír, nebo podněcuj svět, nebo jména Borislav, tj. bojem slavný
Bořek - český, 12.července, původem zkratka jména Bořivoj, Bořislav, vykládá se jako bojovník, bojující vojín
Bořivoj - slovanský, 30.července, bojovník, bojující vojín, bořiti znamenalo bojovati, přemáhati
Bronislav - slovanský, 3.září, vykládá se jako slavný v boji, slavný bojovník, popř. chraň slávu, bojuj za slávu
Bruno - germánský, 11.června, snědý, opálený, brunet
Břetislav - slovanský, 10.ledna, slavný bojovým rykem
Ctibor - český, 9.května, lze je vyložit jako boj, bojuj za čest, popř. čestný boj, čestně bojující
Ctirad - český, 16. ledna, čestný, kdo má rád čest
Cyril - řecký, 5.července, z řeckého Kyrios, vykládá se jaké pán, páneček, popř. pánův, někteří jeho původ odvozují z perštiny s významem slunce - persky Kuruš, známé jméno šiřitele slovanské kultury
Čeněk - latinský, 19.července, je původem počeštěná italská výslovností domácí podoba latinského jména Vincent, tj. vítězný
Čestmír - slovanský, 8.ledna, ze je vyložit jako kdo ctí mír, mírumilovný, popř. čest míru
Dalibor - slovanský, 4.června, vzdaluj boj
Dalimil - slovanský, 5.ledna, starší tvar je Dalemil, lze je vyložit jako buď dále milý
Daniel - hebrejský, 17.prosince, biblické jméno je hebrejského původu, Dáníél, znamená bůh je můj soudce
David - hebrejský, 30.prosince, patrně hebrejského původu a nejasného významu, nejčastěji se spojeje s dód a vykládá se jako miláček, někdy se v Davidu vidí původem přezdívka a spojuje se s davidu, tj. náčelník
Dobroslav - slovanský, 5.června, znamená dobrý, dobrotivý, slavný dobrem
Dominik - latinský, 4.srpna, znamená pánův, den Páně
Drahoslav - slovanský, 17.ledna, lze vyložit jako drahý, komu je drahá sláva, slavný drahostí
Dušan - slovanský, 9.dubna, lze vyložit jako ten, kdo má duši, resp. dobrý dech, tj. je silný, má odvahu, ducha
Eduard - anglický, 18.března, ze staroanglického Éadweart, znamená mocný, bohatý strážce, ochránce, popř. strážce štěstí, majetku
Emanuel - hebrejský, 26.března, z hebrejského Immánúél, znamená bůh s námi
Emil - latinský, 22.květen, horlivý, pracovitý, soutěžící
Erik - skandinávský, 26.října, skandinávské juméno Eyrekr germánského původu, znamená snad všemocný, ctihodný, vážený vládce
Evžen - řecký, 10.listopadu, z řeckého eugénes, znamená blahorodý, urozený
Felix - latinský, 1.listopadu, z latinského felix, znamená štěstí, šťastný
Ferdinand - germánský, 30.května, asi ze staroněmeckého Fridumant, rozšířené prostřednictvím španělštiny, vykládá se buď jako odvaha k míru, míru se odvažující, riskující mír, nebo i k jízdě se odvažující
Filip - řecký, 26.května, z řeckého philos - hippos, znamená milovník koní
František - italský, 4.října, pochází od sv. Františka z Assisi, rozeného Giovanni Bernardone, kterého otec nazýval v dětství pro jeho znalost francoužštiny Francesco, tj. Francouzek, základem je germánského franko, tj. svobodný muž
Gabriel - hebrejský, 24.března, z hebrejského gabri él, vykládá se jako bůh je silný, popř. bůh je moje síla, nebo muž, hrdina boží
Gustav - švédský, 2.srpna, z Godstawer, vykládá se jako opora, sloup Gotlanďanů, Gótů
Hanuš - český, 6.října, pocházející z německého Hannes, tj. domácké podoby jména Johan, znamená Bůh je milostivý
Havel - latinský, 16.října, obyvatel Gálie
Herbert - německý, 16.března, ze staroněmeckého heriberaht, znamená skvělé, slavné vojsko, popř. i skvělý válečník
Heřman - německý, 7.dubna, pán od vojska, válečník
Hubert - německý, 3.listopadu, ze staroněmeckého Huguberaht, znamená duchaplný, jasného ducha
Hugo - německý, 1.dubna, původem zřejmě zkrácenina jmen začínajících na Hub-, lze vyložit jako duch, mysl, duchaplný
Hynek - německý, 1.února, vzniklo zčeštěním německého jména Heinrich - JIndřich, tj. vládce domu, na základě zvukové podoby se španělským Inigo - Ignác, se Hynek považoval za českou podobu jména Ignác
Ignác - latinský, 31.července, rozpálený, horlivý
Igor - skandinávský, 1. října, ze staroislandského Ingwarr, vykládá se obvykle jako hlídající, pozorný Ing, bůh plodnosti
Ilja - hebrejský, 20.července, z hebrejského Elí-jjáhu, znamená můj pán je bůh
Ivan - hebrejský, 25.června, z hebrejského Jochánán, tj. bůh je milostivý
Jáchym - hebrejský, 16.srpna, bude Bohem vyvýšen
Jakub - hebrejský, 25.července, ten, kdo se drží za patu, druhorozený
Jan - německý, 24.června, Bohem daný, milostivý dar boží
Jarmil - český, 2.června, milující jaro, bujnost
Jaromír - slovanský, 24.září, lze vyložit jako slavný silou, bujností, slavící jaro, popř. silný bojovník nebo sílu, prudkost usměrňující
Jaroslav - slovanský, 27.dubna, slavící jaro
Jeroným - řecký, 30.září, z řeckého Hieronymos, znamená svaté jméno, nebo muž se svatým jménem
Jindřich - německý, 15.července, z německého Heimerich, znamená pán, vládce domu, otčiny
Jiří - řecký, 24.dubna, z řeckého geórgos, znamená zemědělec, rolník
Jonáš - hebrejský, 27.září, biblické jméno, z hebrejského Jónáh, znamená holub
Josef - hebrejský, 19.března, biblické jméno, on, bůh, přídá, rozhojní
Julius - latinský, 12.dubna, bylo to rodové jméno římské šlechty, pocházel z ní i Gaius Julius Caesar, původní význam není zcela jasný, někdy se vykládá jako zářící vlasatý, mladý
Kamil - orientální, 3.března, urozený, mladý obětní služební
Karel - německý, 4.listopadu, ze staroněmeckého karl, znamená svobodný muž, chlap, pod vlivem vlády Karla Velikého se z jména Karel, a to prostřednictvím latinizované podoby Carolus, stalo v některých zemích označení panovnické funkce, např. český král, polský król
Kazimír - slovanský, 5.března, rozšířilo se i do neslovanských jazyků, znamená ten, kdo kazí mír, dříve mylně vykládáno jako ten, kdo káže mír
Klement - latinský, 23.listopadu, z latinského clemens, znamená vlídný, milostivý, laskavý, mírný
Kristián - řecký, 5.srpna, křesťan, Kristu zasvěcený
Kryštof - řecký, 18.září, nositel Krista, kristonoš
Kvído - staroněmecký, 31.března, asi ze staroněmeckého witu, rozšířené prostřednictvím románských jazyků, nejčastěji se vykládá jako lesní, pocházející z lesa, někdy se odvozuje z latinu vitus, tj. živý, veselý
Květoslav - český, 4.května, vzniklo jako česká obdoba ke jménu Florian, tj. slavící květy, květinový, kvetoucí
Ladislav - slovanský, 27.června, patrně varianta jména Vladislav, vykládá se jako slavná vláda, slavný vládou, v době národního obrození se stalo módním vlastneckým jménem vykládaným jako slynoucí, slavný ladností, ladný
Leopold - německý, 15.listopadu, z Luitbald, vykládá se jako pro lid, v lidu, statečný, smělý
Leoš - řecký, 19.června, počeštěná podoba jména Leo, domácká podoba jmen začínajících s Leo-
Libor - latinský, 23.července, z latinského Liborius, nejasného významu, spojuje se se jménem Lubor, tj. libý, líbezný
Lubomír - slovanský, 28.června, mírumilovný, milující mír
Lubor - staročeský,13.září, odvozené ze slovanského základu lub-, ze kterého vzniklo libý, znamená libý, líbezný
Luboš - 16.července, původem domácká podoba jména Lubomír, tj. mírumilovný
Luděk - český, 26.srpna, původem česká domácká podoba germánského jména Ludvík, tj. slavný válečník, proslavený v boji
Ludvík - slovanský, 19.srpna, ze staroněmeckého hlút - wig, znamená slavný bojovník proslavený v boji
Lukáš - latinský, 18.října, pocházející z Lukánie (v Itálii)
Lumír - český, 28.února, známé z 19. století z rukopisu Královédvorského, patrně vymyšleno jeho autorem, lze je snad považovat za zkráceninu jméne Lubomír, tj. mírumilovný
Marcel - latinský, 12.října, malý bojovník
Marek - latinský, 25.dubna, bojovník, bojovný, zasvěcený bohu Martovi
Marián - latinský, 25.března, zkrácenina latinského jména Marianus, znamená náležející k římskému rodu Mariů
Martin - latinský, 11.listopadu, zasvěcený bohu Martovi (římský bůh války)
Matěj - hebrejský, 24.února, dar boží
Matouš - hebrejský, 21.září, dar boží
Maxmilián - latinský, 29.května, patrně zkrácenina latinského jména Maximilianus, které vzniklo ze jmen Maximus a Aemilianus, někdy se též považuje za odvozené od jména Maximinianus, tj. náležející k šlechtickému rodu Maximinů
Medard - germánský, 8.června, patrně zkrácenina latinského jména Maximilianus, které vzniklo ze jmen Maximus a Aemilianus, někdy se též považuje za odvozené od jména Maximinianus, tj. náležející k šlechtickému rodu Maximinů
Metoděj - řecký, 5.července, z řeckého Methodius, tj. přídavné jméno k methodos, lze je vyložit jako způsob bádání, zkoumání, poznání, odtud i metoda, metodický
Michal - hebrejský, 29.září, znamená kdo je jako bůh, podobný bohu
Mikuláš - řecký, 6. prosince, z řeckého Nikoláos, vykládá se jako vítězný v lidu, vítězství lidu, změna počátečního N za M byla asi vlivem jména Michal
Milan - slovanský, 18.června, milý, milovaný, přívětivý
Miloslav - slovanský, 18.prosince, slavný milostí, milý, klidný
Miloš - český, 25.ledna, milý, přívětivý, milovaný
Miroslav - slovanský, 6.března, slavný milostí, milý, klidný
Mojmír - slovanský, 10.února, znamená můj mír, buď můj mír
Norbert - německý, 6.června, slavný seveřan (ruské jméno)
Oldřich - český, 20.února, ze staroněmeckého Uodalrích, znamená vládce dědičným statkem, bohatý
Oleg - skandinávský, 20.září, ze staroskandinávského Helgi, znamená svatý, spásu přinášející, přeneseně silný, zdravý
Oliver - latinský, 2.října, pěstitel oliv; (možný i původ skandinávský -pozůstatek předků)
Ondřej - řecký, 30.listopadu, z řeckého Andreas, znamená mužný, statný, odvážný
Oskar - germánský, 1.srpna, vykládá se jako boží kopí, oštěp boží
Otakar - německý, 27.srpna, majetek střežící, hlídající
Otmar - německý, 16.listopadu, majetkem slavný
Oto - německý, 26.dubna, domácká podoba jmen začínajících Ot-, tj. štěstí, majetek
Pankrác - řecký, 12.května, z řeckého pankratés, vykládá se jako všemocný, vševládný, jeden ze tří zmrzlých mužů
Patrik - latinský, 19.února, z řeckého pankratés, vykládá se jako všemocný, vševládný, jeden ze tří zmrzlých mužů
Pavel - latinský, 29.června, malý, skromný, nepatrný
Petr - řecký, 29.června a 22.února, skála, skálopevný
Pravoslav - slovanský, 12.ledna, vykládá se jako slavící právo, slavný právem
Prokop - řecký, 4.července, vykládá se buď z řeckého prokoptó, jako cestu razící, průkopník, přeneseně zdárný, prospívající, nebo z řeckého prokópos jako připravený k boji, pohotový
Přemysl - vykládá se jako kdo vše dobře promýšlí, vynikající mysli
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama