Jména a jejich význam - ženy A-R

23. března 2008 v 11:34 | LucY |  Blbiny x)
Adéla - germánský, 2.září, osamostatnělá zkrácenina německého jména ADELHEID, tj. bztost ušlechtilá, vznešených způsobů, postavy, za vlasteneckou českou obdobu jména se považovala Šlechtislava
Adriana - latinský, 26.června, od moře; z italského města Hadrie
Agáta - řecký, 14.října, z řeckého agathé, znamená laskavá; dobrá
Albína - latinský, 16.prosince, ženská podoba k Albín, znamená bělavý
Alena - latinský, 13.srpna, buď latinská odvozenina jména Magdalena (pocházející z Magdaly) nebo řeckého Helena (pochodeň, světlo)
Alexandra - řecký, 21.dubna, buď latinská odvozenina jména Magdalena (pocházející z Magdaly) nebo řeckého Helena (pochodeň, světlo)
Alice - německý, 15.ledna, nejsasného původu a významu, nejčastěji se odvozuje buď ze staroněmeckého jména Adalheit (ušlechtilá bytost) nebo řeckého Alethia (pravdivá)
Alžběta - hebrejský, 19.listopadu, z hebrejského ELÍŠEBAH, znamená Bůh je má přísaha, popřípadě též Bohu zasvěcená
Amálie - germánský, 10.července, původně zkratka jmen začínajících s Amal- , znamená pracovitá, příbuzný význam má i Emílie, AMAL bylo jméno východogótské královské rodiny
Anastázie - řecký, 15.dubna, vzkříšení, zmrtvýchvstání
Anděla - řecký, 11.března, posel boží (anděl)
Andrea - řecký, 26.září, přejaté prostřednictvím francouzštiny, podle mužského jména Andrej (mužný, silný, odvážný)
Aneta - hebrejský, 17.května, milostná, milostiplná (francouzská zdrobnělina jména Anna)
Anežka - řecký, 2.března, milostná, milostiplná (francouzská zdrobnělina jména Anna)
Anna - hebrejský, 26.července, milostná, milostiplná
Antonie - latinský, 12.čevna, ženská podoba ke jménu Antonín, což bylo jméno římského šlechtického rodu, jeho původní význam jepřední, čelný, vynikající
Apolena - řecký, 9.února, ženská podoba ke jménu Antonín, což bylo jméno římského šlechtického rodu, jeho původní význam jepřední, čelný, vynikající
Barbora - řecký, 4.prosince, z řeckého barbaros, znamená žena cizinka, barbarka, původní význam základního slova je brbla, brepta
Beáta - latinský, 25.října, blažená, šťastná
Berta - německý, 23.září, ze staroněmeckého beraht, znamená zářící, skvělá
Běla - český, 21.ledna, vznikla jako česká obdoba jmen cizího původu
Blanka - germánský, 2.prosince, bílá, běloskvoucí (španělské jméno)
Blažena - staročeský, 10.května, staročeské jméno, obdoba původních latinských jmen Beáta a Beatrice, znamená blažená
Bohdana - slovanský, 11.ledna, dar boží, daná bohem
Bohumila - slovanský, 28.prosince, obdoba původem řeckého jména Teofila, ženská podoba ke jménu Bohunil, znamená bohu milá
Božena - český, 11.února, bohem (údělem) obdařená, blahoslavená
Brigita - keltský, 21.října, souvisí se staroirským brig, prakeltsky Briganti - Brigantines byli mocný keltský kmen v severní Anglii, znamená mocná, silná, vysoká
Cecílie - latinský, 22.listopadu, znamená krátkozrakám slepá
Dagmar - severský, 20.prosince, patrně zvuková obdoba slovanské Drahomíry, vykládá se se vztažením ke staroakrandinávskému dagr-mar, jako slavný den
Dana - hebrejský, 11.prosince, soudkyně
Daniela - hebrejský, 9.září, bůh je můj soudce
Darina - jihoslovanský, 22.září, vykládá se jako dar, dáreček, nebo jako obdoba jména Darie
Darja - perský, 10.dubna, ženská podoba k Darius, tj. držitel dobra
Denisa - řecký, 11.září, bůh vína, božské dítě
Diana - latinský, 4.ledna, božská
Dita - hebrejský, 27.března, stejně znějící podoba dvou osamostatnělých zkrácenin různého původu, hebrejského jména Judita, znamená židovka, germánských jmen začínající s Diet, tj. lid
Dobromila - slovanský, 5.února, milující dobro
Dorota - řecký, 26.února, z řeckého Dórothea, znamená darovaná, boží dar, je původem osamostětnělá zkrácenina jména Dorota
Doubravka - slovanský, 19.ledna, les
Drahoslava - slovanský, 9.července, drahý, komu je drahá sláva, slavný drahostí
Drahomíra - slovanský, 18.července, komu je drahý mír
Edita - anglický, 13.ledna, bohatá, šťastná válka
Elena - 16.března, stejně znějící podoby dvou přejatých jmen různého původu, původem řeckého jména Helena, tj, světlo, nebo osamostatnělého anglického domácího tvaru původem arabského jména Eleonora
Eliška - hebrejský, 5.října, varianta hebrejského jména Alžběta (můj bůh je přísaha)
Ema - německý, 8.dubna, pečovatelka; velká, všeobsáhlá
Emilie - latinský, 24.listopadu, ženská podoba k Emil, tj. horlivý, pracovitý
Erika - skandinávský, 2.dubna, ženská podoba k Erik, Erich, ctihodná, všemocná vládkyně
Ester - hebrejský, 19.prosince, přejaté z perštiny, znamená hvězda
Eva - hebrejský, 24.prosince, živá; životodárná; matka života
Evelina - keltský, počeštěná podoba anglického jména, jehož původ se nejčastěji vykládá z keltštiny Eibllin, s významem radost, světlo, někdy i z francouzštiny Aveline s významem lesní ořech
Evženie - řecký, 22.dubna, blahorodý, urozený
Františka - italský, 9.března, ženská obdoba k František, tj. Francouzka
Gabriela - hebrejský, 8.března, bůh je silný
Gita - slovenský, 10.června, původem domácká podoba, a to slovenského jména Margita, tj. perla, v němčině jména Brigita, tj. silná
Gizela - německý, 18.února, mladá rostlina, rukojmí, ušlechtilé dítě
Hana - hebrejský, 15.srpna, vzniklo ze stejného základu channáh jako jméno Anna, milostiplná, milostná, líbezná, něžná
Hedvika - germánský, 17.října, ze staroněmeckého Haduwig, znamená vítězící v boji
Helena - řecký, 18.srpna, snad z řeckého helené, znamená světlo, pochodeň
Hermína - německý, 7.dubna, podle mužského Herman (válečník)
Ida - německý, 15.března, vykládané buď z itis, tj. žena, nebo zkrácenina skandinávských jmen, Idaberga, bohyně mládí a jara
Ilona - řecký, 20.ledna, pochodeň, světlo (maďarská obdoba jména Helena)
Ingrid - severský, 27.ledna, vykládá se jako jezdkyně boha Ingwa, někdy též jako Ingwova vyjížďka, popř. krásný Ingwe
Irena - řecký, 16.dubna, mírumilovná
Irma - německý, 10.září, původem zkrácenina jmen začínajích Irm-, znamená velká, silná, pevná
Iva - 1.prosince, původně zkrácenina jména Ivana (Ivan - slovanská obdoba jména Jan);bůh je milostivý; nebo podle mužského jména Ivo (tisový luk)
Ivana - slovanský, 4.dubna, bůh je milostivý
Iveta - německý, 7.června, tisový luk; může být francouzská varianta hebrejského Judita (židovka) (francouzské jméno)
Ivona - německý, 23.března, tisový luk (francouzské jméno)
Izabela - hebrejský, 11.dubna, bůh je má přísha; nebo podle hebrejského Jezabel (bůh Bál povýšil) (španělské jméno)
Jana - hebrejský, 24.května, bohem daný, milostivý dar boží
Jarmila - český, 4.února, milující bujnost, sílu; jaro
Jaroslava - slovanský, 1.července, slavný silou, bujností, slavící jaro
Jindřiška - německý, 4.září, pán, vládce domu
Jitka - hebrejský, 5.prosince, židovka, žena z Judeje (české jméno)
Jiřina - řecký, 15.února, zemědělec, rolník
Johana - německý, 21.srpna, z němčiny přejatá podoba jména Jana
Jolana - řecký, 15.září, nejasného významu, buď slovenská varianta původem řeckého jména Helena, tj. světlo, nebo jméno ze starého maďarského Jóleán, tj. dobrá, správná dívka
Judita - hebrejský, 29.prosince, biblické jméno, z hebrejského Jehúdith, znamená židovka, žena z Judeje
Julie - latinský, 10.prosince, vlasatý, zářící, mladý; božský
Justýna - latinský, 7.října, ženská podoba k Justin
Kamila - orientální, 31.května, urozená mladá obětní služebnice; chrámová služka (převzaté z latiny)
Karina - italský, 2.ledna, zde splynuly dvě stejně znějící jména různého původu, italského Carina, tj. hezká, milá a severského Kateřina, tj. čístá
Karolína - německý, 14.července, jiný tvar jména Karla, vlastně původem latinské ženské jméno ke Carolus - Karel
Kateřina - řecký, 25.listopadu, z řeckého katharos, vykládá se jako čistá, cudná, mravná
Klára - latinský, 12.srpna, jasná; světlá; slavná
Klaudie - latinský, 5.května, náležející k (římskému) rodu Klaudiů; kulhavá, chromá
Krystýna - řecký, 24.července, křesťanka
Květa - český, 20.června, kvetoucí
Květoslava - český, 8.prosince, slavící květy; kvetoucí; květinová
Lada - slovanský, 7.srpna, jmenovala se tak bájná bohyně krásy, lásky a manželství, ve staré češtině lada znamenala panna, dívka, ladná, popř. milá, milovaná
Laura - latinský, 1.června, z latinského laurus, znamená vavřín, vavřínové dřevo, přeneseně vítězství, triumf, původně se užívalo jako domácká podoba jména Laurencie
Lenka - 21.února, původně zkrácenina jména Helena (pochodeň) nebo Magdaléna
Leona - řecký, 22.března, ženská podoba k Leon, tj. lev
Liběna - slovanský, 6.listopadu, odvozeno od přídavného jména libý, znamená libá, milá, příjemná
Libuše - český, 10.července, souvisí s přídavným jménem libý, jeho základem je slovenské ljub-, milovat, milý, znamená tedy líbezná, milovaná, milá
Liliana - latinský, 25.února, buď odvozeno ze jména Alžběta (Elizabeth) nebo z latiny podle květiny lilie (symbol čistoty)
Linda - španělský, 1.září, jméno nejasného původu a významu, nejčastěji se spojuje se španělským linda, tj. krásná, nebo s německými slovy lind, tj mírný, jemný, nebo Linde, tj. lípa, někdy i jako zkrácenina jmen končících - lind
Ljuba - ruský, 16.února, osamostatnělá domácká podoba jména Ljubov, tj. láska
Lucie - latinský, 13.prosince, ženská podoba k Lucius, Lucián, tj. světlý, zářící
Ludmila - slovanský, 16.září, lidu milá
Lýdie - řecký, 14.prosince, znamená pocházející z Lýdie, oblast v Malé Asii
Magdalena - hebrejský, 22.července, znamená magdalská, z Magdaly pocházející
Mahulena - český, 17.listopadu, nejasného významu, možná domácká podoba jména Magdaléna
Marcela - latinský, 20.dubna, malý bojovník
Mariana - latinský, 8.září, buď složenina jmen Marie a Anna nebo ženská podoba latinského jména Marianus (náležející k rodu Mariů)
Marie - hebrejský, 12.září, milovaná bohem,hořká (egyptský význam) ; paní, kapka moře (aramejská podoba); odkazovatelka
Marika - maďarský, 31.ledna
Marina - latinský, 10.října, námořník, plavec
Markéta - orientální, 13.července, perla
Marta - aramejský, 29.července, paní domu, hospodyně; pečlivá
Martina - latinský, 17.července, zasvěcená bohu Martovi
Matylda - německý, 14.března, ze staroněmeckého Machtilt, znamená silná, chrabrá v boji, mocná bojovnice
Michaela - hebrejský, 19.října, podobná bohu; kdo je jako bůh
Milada - český, 8.února, mladá; milá, milovaná
Milena - slovanský, 24.ledna, milá, milovaná; také obdoba latinských jmen Amáta, Amanda
Miloslava - slovanský, 17.února, slavící milost; milá, klidná
Miluše - český, 3.srpna, patrně domácká podoba jména Miloslava, nelze vyloučit ani přímé utvoření od přídavného jména milý, znamená milá, přívětivá, milovaná
Miriam - hebrejský, 5.listopadu, základní podoba jména Marie, vykládaného jako milovaná bohem
Miroslava - slovanský, 5.dubna, mírumilovná, slavící mír
Monika - 21.května, osamělá, jediná (z řečtiny); bohyně (fénický význam); rádkyně (z latiny)
Naděžda - staroslověnský, 17.září, vzniklo jako doslovný překlad řeckého Elpis, znamená maděje
Natalie - latinský, 21.prosince, z latinského natalis, vykládá se jako rodný den, narozeniny, narozená v den Kristova narození, dítě vánoc
Nataša - ruský, 18.května, domácká podoba jména Natálie, tj. dítě vánoc
Nela - 2.února, odvozeno ze jmen Kornélie, Petronela, Helena, Eleonora
Nikola - řecký, 20.listopadu, vítěz nad lidem, vítězství lidu
Nina - 24.října, stejně znějící podoba jmen různého původu, řeckého Ninos, což je jméno zakladatele Asyrského státu a název hlavního města Asyrie, jednak zkrácenina jmen zakončených -nina, nebo ze španělského ninos, tj. panenka, dítě
Nora - severský, 8.července, bůh je mé světlo, milosrdenství
Oldřiška - český, 6.srpna, vládce (bohatý) dědičným statkem
Olga - severský, 11.července, svatá; zdravá (ruské jméno)
Olivie - latinský, 2.října, z latinského oliva, vykládá se jako oliva, pěstitelka oliv
Otýlie - německý, 28.ledna, (malý) majetek; štěstí
Patricie - latinský, 2.července, patricijský, šlechtický, urozený
Pavla - latinský, 22.čevna, malá; skromná, nepatrná
Pavlína - latinský, 31.srpna, malá; skromná, nepatrná
Petra - řecký, 17.srpna, skálopevná, skála
Radana - slovanský, 15.prosince, radost přinášející, rozradovaná
Radka - slovanský, 14.září, radostná; radující se
Radmila - slovanský, 3.ledna, milá; rozradostňující
Regina - latinský, 7.září, z latinského regina, znamená královna
Renata - latinský, 13.října, z latinského renata, znamená znovuzrozená, obrozená
René - latinský, 28.listopadu, obdoba jména Renáta, tj. znovuzrozená, obrozená
Romana - latinský, 18.listopadu, pocházející z Říma, Římanka
Rút - hebrejský, 14.března, přítelkyně
Růžena - český, 13.března, pochází z latinského základu rosa, tj. růže, růžová
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Klikni, jestli jsi tu byl

click

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama