Diety a hubnutí aneb Když nám hrábne

Cviky na boky

31. března 2008 v 15:29 | LucY
Cvik na boky 1
Lehněte si na pravý bok, nohy nechte v jedné přímce s tělem. Pravou rukou se zapřete o zem.
Zvedněte boky několik centimetrů nad podložku. Zatněte břišní svaly a vysuňte pánev nahoru, jak nejvíc můžete. V této pozici vydržte několik sekund a poté se pomalu vraťte do výchozí pozice.
1


Cvik na boky 2
Postavte se, nohy rozkročte víc než na šířku ramen a ruce zapřete o boky a pomalu přeneste váhu na pravou nohu. Pravou patu tlačte k zemi a nohu pomalu narovnávejte, až se vrátíte do původní pozice.
2
A další:
Mít hezké a pevné hýždě chceme hlavně z estetických důvodů, ale i ty zdravotní nelze opominout. Hýžďové svaly se totiž podílejí na správném držení pánve, čili také na držení celého těla. Pokud jsou tyto svaly slabé, mohou být spoluzodpvědné například za bolesti v bedrech. Procvičování těchto svalů má kladný vliv také na vnitřní orgány uložené v pánvi. Při cvičení hýžďových svalů se zaměřímei na boky, protože tyto partie spolu souvisí.
Cvik první
1) Posaďte se na pravou hýždi čelem k opoře (nejlépe židle, křeslo). Pravou nohou pokrčte tak, aby pata byla 20 cm před stydkou kostí. Druhou nohu také pokrčte v koleně tak, aby koleno bylo v úrovni boku, kolmo ke stehnu.
2) Oběma rukama se "zavěste" na oporu. Levý bok vysuňte dopředu a levé koleno přitlačte k zemi.
3Stáhněte hýždě, podsaďte pánev, odlepte patu a koleno asi 8 cm od země a pohybujte končetinou o 1 cm dozadu a zpátky. Poloha boků a pánve je pořád stejná.
4) Opakujte 100x na každou nohu. Ze začátku nezvládnete tolik opakování, proto častěji měňte nohy.
Cvik druhý
1) Posaďte se na pravou hýždi čelem k opoře (nejlépe židle, křeslo). Pravou nohou pokrčte tak, aby pata byla 20 cm před stydkou kostí. Druhou nohu unožte.
2)> Vysuňte levý bok dopředu, stáhněte hýždě a podsaďte pánev. Prsty na nohou propněte, koleno neprotlačujte.
3) Zvedněte levou nohu asi o 8 centitimetrů a položte zpět. Opakujte 100x na každou nohu.
4) Jako u prvního cviku na boky a hýždě se nevzdávejte, pokud se vám nepodaří cvik opakovat v požadovaném počtu. Poté, co si tyto partie zpevníte, nebude vám cvik činit tolik obtíží.

Cvik třetí

1) Klekněte si čelem k opoře tak, abyste při držení se opory měla ruce natažené. Stáhněte hýždě a podsaďte pánev.
2)> Zakulaťte ramena, paže jsou stále napjaté, pričemž je jedno, jak vysoko se držíte.
3) Zvedněte levé koleno tak vysoko, jak můžete, ale špička musí přitom zůstat na zemi u pravé špičky.
4) V této pozici zvedněte nohu mírně nad zem a pohybujte kolenem 1 centimetr dozadu a zpátky. Opakujte 100x na každou nohu.
Cvik čtvrtý
1) Klekněte si čelem k opoře tak, abyste při držení se opory měla ruce natažené. Stáhněte hýždě a podsaďte pánev.
2) Zakulaťte ramena, paže jsou stále napjaté, pričemž je jedno, jak vysoko se držíte.
3) Unožte levou nohu, koleno neprotlačujte. Vytočte levou nohu dovnitř tak, aby koleno směřovalo k podlaze.
4) Přisuňte levou nohu k pravé, ale neměňte výchozí pozici (přeneste mírně váhu na pravé koleno).
5) V této pozici pohybujte levou nohou o 8 centrimetrů nahoru a zpátky. Opakujte 100x na každou nohu.
Cvik pátý
1) Postavte se čelem k opoře (židle, parapet). Stáhněte hýždě a podsaďte pánev. Rukama se chyťte opory.
2 Boky jsou v rovině, rovnoběžné s oporou.
3) Unožte levou nohu, stojnou nohu lehce pokrčte. Ramena jsou stále hezky uvolněná.
4) V unožení zvedejte nohu ještě o několik centrimetrů vzhůru a poté pomalu zpátky.
5) Cvik opakujte 100 x na každou nohu.

Cvik šestý
1) Položíme se na levý bok, spodní nohu ohneme do pravého úhlu a předsuneme ji dopředu.
2) Opřeme se o levý loket a pravou nohu zvedneme nahoru.
3) Z této výchozí pozice pokládáme pravou nohu na zem tak, aby se jí dotkla špičkou a poté se opět vrátíme do výchozí polohy.
4) Cvik opakujeme 10x.
5) Totéž provedeme na druhou stranu.
Cvik sedmý
1) Položíme se na levý bok, spodní nohu ohneme do pravého úhlu a předsuneme ji dopředu.
2) Opřeme se o levý loket a pravou nohu přednožíme tak, aby se špičkou dotýkala země.
3) V této poloze se snažíme pravou nohu dostat co nejvíce směrem k hlavě a pak zpátky do výchozí pozice.
4) Cvik opakujeme 10x.
5) Totéž provedeme na druhou stranu.
Cvik osmý

1) Položíme se na bok, loktem se opřeme o zem a nohy pokrčíme v kolenou.>
2) Nohy jsou na sobě. V této pozici zvedáme horní nohu tak, jako by se otvírala lastura.
3) Cvik opakujeme 10x ve třech sériích.
4) Totéž provedeme na druhou stranu.
Cvik devátý- hýždě
1) Jdeme na zem na "všechny čtyři".
2) Jednu nohu zvedmeme do pravého úhlu.
3) V této pozici se pokusíme zvedat nohu ještě o pár centimetrů výš.
4) Cvik opakujeme i na druhou nohu.
5) Cvik opakujeme 10x ve třech sériích.
Cvik desátý- hýždě
1) Klekneme si na jedno koleno, druhou nohu protáhneme a opřeme se o lokty.
2) Protaženou nohu zvedneme do výšky tak, aby byla v jedné rovině s trupem a vrátíme se do výchozí polohy.
3) Cvik provádíme pomalu, plynule, pohyb musí vycházet z hýždí.
4) Cvik opakujeme ve třech sériích po deseti na každou nohu.
Cvik jedenáctý -boky
1) Ve stoje roznožte tak, aby chodidla byla asi 30 cm od sebe, pravou ruku zvedněte vzhůru, levou položte na vnější stranu levé nohy.
2) Snažte se paži vytáhnout co nejvýše to jde, stáhněte hýždě, podsaďte pánev, ale neprohýbejte se v bedrech.
3) Ukloňte se vlevo, paži stále pevně nataženou a stažte se dosáhnout maximálního úklonu. V této pozici vytahujte paži o centimetr dále a zpět. Nezapomínejte na podsazenou pánev, stažené hýždě, boky nevychylujte do strany.
4) Cvik ukončíte tak, že se do základní polohy vrátíte přes mírný předklon.
5) Celé cvičení opakujte i na druhou stranu.
Cvik dvanáctý -pas a boky
1)Klekneme si a ruce složíme za hlavou.
2) V této pozici provádíme sed napravo, poté se vrátíme do výchozí polohy a provedeme sed nalevo.
3) Cvik neprovádíme švihem, ale pomalým pohybem stehenních svalů.
4) Cvik opakujeme 10x.

Cviky..bříško, zadeček, stehna

18. března 2008 v 7:31 | LucY

Cviky na břicho (zkracovačky)

Zpevňování přímého svalu břišního, zabrat dostává i vnější a vnitřní svaly břišní.

Základní poloha

Ležíte na zádech, ruce se dotýkají hlavy a ramena tlačte dozadu. Při těžší variantě zvedněte špičky chodidel.

Samotný cvik na břicho

Zvedněte se tak, aby lopatky byly asi 40 cm nad podlahou. Cvik provádějte se stále mírně zakulacenými záda, špičky nohou směřují neustále ke stropu.

Počet opakování

Cvik provádějte ve třech sériích po 20 opakováních - s výdechem nahoru, s nádechem dolů.

Cviky na břicho - šikmé zkracovačky

Zpevňování šikmých svalů břišních.

Základní poloha

Levou nohu si položte na koleno pravé nohy. Snažte se koleno vytočit co nejvíce, obě ruce opřete o spánky, nebo si jednu položte na podlahu.

Samotný cvik na břicho

Tahem břišních svalů zvědněte pravé rameno, veďte pohyb k levému kolenu a nahoře krátce vydržte. Opět při pohybu nahoru výdech a poté nádech.

Počet opakování

Cvik na šikmé břišní svaly provádějte ve třech sériích po 20 opakováních.

Cviky na břicho - obrácené sklapovačky

Obrácené sklapovačky zpevní přímý sval břišní, vnější a vnitřní svaly břišní.

Základní poloha

Položte se na záda, ruce nechte podél těla a hlavu zvedněte mírně nad podložku. Nohy dejte do pravého úhlu v přednožení. Zvedněte nohy pohybem z kyčlí asi 10 cm nad podlahu - až odtud začíná samotný cvik.

Samotný cvik na břicho

Ze základní polohy pokračuje cvik na břišní svaly směrem vzhůru. Mírně pokrčené nohy tahem zanožte tak, že pánev odlepíte od země. Pak vracíte nohy zpět. Kolena nechte mírně pokrčená, pohyb vychází z pasu tahem břišních svalů.

Pozor na správnost cviku

Při samotném cviku si nepomáhejte tlakem rukou o podlahu!

Počet opakování

3 série po 20 opakováních.

Statické posílení břišních svalů

Při tomto cviku na břicho posílíte kromě břišních svalů vlastně celé tělo.

Základní poloha

Ležíte na loktech (svírají pravý úhel s podlahou, položené ruce tvoří trojúhelník). Záda držte rovně, neprohýbejte se. Nohy se dotýkají podlahy pouze špičkami.

Samotný cvik na břicho

V základní poloze zatáhněte břicho a vydržte v této poloze co nejdéle.

Obměna polohy při posilování

Cvik můžete zkusit i jinak - z polohy na boku. Celé tělo je zvednuté tak, aby nohy i trup byly v jedné rovině. Opět se snažte vydržet co nejdéle a snažte se neprověšovat boky.

Cviky na zadek - zadní výpad

Postavte se, mírně se rozkročte a ruce nechejte volně podél těla. S nádechem udělejte pravou nohou velký krok zpět. Chodidla obou končetin přitom přitiskněte k podlaze.S výdechem lehce přitlačte pravé koleno k zemi, aniž byste zároveň posouvala levé koleno dopředu. Vydržte v krajní pozici dvě až tři vteřiny, pak nohy uvolněte a pomalu se vracejte do výchozí polohy. Po hlubokém nádechu a výdechu opakujte na druhou nohu.

Cviky na zadek - podřep

Stoupněte si zády ke stěně a mezi bedra a zeď vložte velký míč. Pevně se do něj opřete, zatněte všechny zádové a hýžďové svaly a s výdechem pomalu klesejte do podřepu. Až budou vaše stehna rovnoběžná s podlahou, zastavte se a na pár sekund zadržte dech. Po krátkém nádechu se s výdechem a opět se zatnutými hýžďovými svaly pomalu vracejte nahoru, kde se na chvíli uvolněte. Velmi účinný cvik na zadek.

Cviky na zadek - zanožování

Opřete se oběma rukama o zeď ve výši ramen. Mírně zanožte pravou nohu, chodidlo přitom nasměrujte k zemi. S výdechem pomalu pokračujte v zanožování pravé nohy až do krajní polohy. Při tomto cviku na zadek si dejte pozor, abyste se při provádění neprohýbala v bedrech. V krajní pozici zatněte půlky a vydržte alespoň pět vteřin. Pak se pomalu vracejte do výchozí polohy. Proveďte každou nohou desetkrát.

Cviky na stehna

Dřepy

Dřepy zná úplně každý, ale jelikož jsou velice učinné, mezi cviky na stehna nesmějí chybět. Dřepy jsou asi to nejlepší, co můžete svým stehnům nabídnout, raději si proto zkontrolujte jestli je cvičíte správně…
Provedení
Je mnoho variant - dřepy můžete cvičit s rukama v bok, v předpažení, podél těla, s jednoručními činkami (dvouruční činkou) či bez nich. Ve výchozí poloze si stoupneme s nohama mírně rozkročenýma v šíři ramen. Zahájíme dřep, při kterém máme stále rovná záda (tip: zkuste si najít v okolí bod ve výši očí, na který zafixujte pohled a po celou dobu vykonávání cviku jej sledujte, do značné míry tím zabráníte ohýbáním zad) a provádíme až do horizontální polohy nebo pod ní. Vzestupný pohyb musí jít silou stehen, ne hýždí.


Výpady

Výpady se sice řadí mezi cviky na stehna, ale stejně jako většina těchto cviků, jsou vhodné i na procvičení hýžďových svalů.
Provedení
Výpady je zase možno cvičit v různé škále držení rukou, jako u dřepů, s nakládací činkou nebo s jednoručkami. Výpad provádíme tak, že ze základního postoje provedeme dlouhý výkrok, až se kolenem dotkneme země. (Jako pasování rytíře.) Pokud máme činky, držíme je u těla a dlaně směřují k pasu. Poté se vrátíme zpět do původní polohy a opakujeme druhou nohou. Po celou dobu cvičení dbáme na vzpřímený trup.
 
 

Reklama