Magie a kouzla

Arakain - Marylin (video)

29. března 2008 v 22:05 | LucY

Dělení Magie podle použití

9. března 2008 v 13:04 | LucY
EVOKACE
Jedná se o práci s entitami, které se mohou vyskytovat přirozeně nebo být vytvořeny. Tyto entity mohou být nahlíženy jako nezávislí duchové, fragmenty mágova podvědomí, nebo egregory různých druhů životních forem - podle mágovy chuti a struktury použité víry. V praxi je Evokace využívána pro Očarování, kdy jsou evokované entity vytvořeny, aby působily efekt v mágově pověření. Evokované entity najdou jisté uplatnění i v Divinaci, kdy jsou užity k získání informací pro mága.

DIVINACE
Zahrnuje všechny praktiky, kterými se mág snaží rozšířit své vnímání v magickém významu.

OČAROVÁNÍ
Zahrnuje všechny praktiky, kterými se mág pokouší vtisknout svou vůli realitě.

INVOKACE
Záměrné sladění vědomí a nevědomí s některým archetypálním nebo jinak významným myšlenkovým vzorem. Často jsou používány klasické koncepce pohanských božských forem, ale jiné principy mohou posloužit stejně dobře. Invokace vytváří stavy inspirace nebo "posedlosti" v jejichž průběhu může být prováděno Očarování, Divinace nebo případně Evokace.

ILUMINACE
Je záměrná sebemodifikace za pomoci magie a může zahrnovat kouzla Očarování seslaná na sebe samotného za účelem napravení slabosti nebo zvětšení sil, a Divinaci a Invokaci použitou pro získání inspirace a směru.

Vyvolávání duchů

9. března 2008 v 12:43 | LucY

Možnost 1.

Místnost, ve které hodláte vyvolávat duchy, musí být zatemněna, prostor by měly osvětlovat jen svíčky, kterých může být maximálně 13. Duchařská seance může začít po 18. hodině a musí končit nejpozději ve 3. hodiny ráno. Všichni přítomní by se měli obléknout do tmavého oděvu, nejlépe do černé barvy. Před zahájením seance se může tlumeně pustit vážná hudba, vhodné jsou barokní chorály.

Na spiristickém stolku položte kruhovou desku, např. z bílé čtvrtky či lepenkového papíru o poloměru zhruba 30 cm, obtaženou černou fixou. Uvnitř je třeba narýsovat kružnici o poloměru 20 cm a do vzniklého kruhu vepsat písmena abecedy a číslice od nuly do deseti. Na jednu stranu vnitřního kruhu napište ANO, na druhou NE, doprostřed do menšího kroužku vepíšte NEVÍM a proti němu NEMOHU. Potom si ještě připravíme dvě svíčky a skleničku. Z přítomných lidí vybereme médium - člověka, který je odvážný a nemá blízko k hysterii. Tento člověk se musí naučit několik magických formulí, které slouží k přivolání ducha a k ochraně před démony. Přítomní se posadí kolem spiritistického stolku. Ten, kdo organizačně vede seanci, zapálí dvě svíčky, vezme připravenou skleničku a vyzve zúčastněné, aby do ní každý dýchl. Poté se touto sklenkou uhasí obě svíčky a sklenička se postaví dnem vzhůru do kruhu na slova NEVÍM a NEMOHU. Přítomní položí dva prsty na obrácené dno skleničky a nastává čas pro médium. Magická formule - ABRAKADABRA - vytvořená spojením tří krátkých aramejských slov, znamenají v překladu "oživuji mrtvého". Předříkává se tak, že se postupně ubírá jedno písmenko: ABRAKADABR, ABRAKADAB, ABRAKADA ... atd. Při posledním písmenku se duch zjeví. Médium vyzve ducha ke kontaktu. Jeho přítomnost se nejčastěji projeví závanem studeného vzduchu. Je nutné, aby všichni přítomní zachovali chladnou hlavu a ticho. Médium se zeptá, s kým má tu čest, a to tím způsobem, aby duch mohl odpovídat jen ANO nebo NE. Sklenička se sama začne k těmto písmenkům pohybovat. Má-li médium pocit nebezpečí, může jej zažehnat slovem AGLA - je to kabalistická magická formule složená z hebrejské věty: "Ty jsi mocný ve věčnosti, pane", a zapuzuje nečisté okultní síly.
Na závěr seance se médium postaví se vztyčenými pažemi a s dlaněmi nahoru a vyslovuje své prosby a díky duchům, kteří přišli k magickému stolečku.

Možnost 2.

Nejoblíbenější vyvolávání je typu: V bílém lese, v bílém kočáru, v bílé rakvi leží Božena Němcová (můžeš si doplnit koho chceš). Je to stručné a vhodné pro začátečníky.Pro pokročilejší je vhodnější tento typ a co k tomu potřebuješ: Svíčku s vysokým knotem a potřebné údaje o postavě s kterou si budeš povídat.
Postup: Zatáhněte žaluzie (záclony), aby byla v místnosti neproniknutelná tma a sedněte si s kámoškou na zem.
Poté rozsviťte svíčku a počkejte až rozhoří.Připravte si údaje typu: Josef Novák, zemřel 1923-1984 a pak nejdůležitější otázky-Jsi přítomen v této místnosti?- Zemřel si přirozenou smrtí?
A pak společně opakuje text: Josefi nováku zemřelý v roce 1923-1984 pokud jsi v této místnosti dej nám svoje znamení prudkým pohnutím plamene svíčky. Tuto formulku opakujte nejméně třikrát.
Pak položte otázku na kterou jde odpovědět ANO-NE. Pokud ano dej nám to vědět prudkým pohybem plamene svíčky. Zase zopakovat třikrát. Ke konci ho odvolejte formulí: Odvolávám vás Josefe Nováku do říše mrtvých.
Svíčku zhasněte a ukliďte vyvolávání skončilo.
Vyvolávání dobré energie (zcela neškodné) Nepotřebujete svíčku, nic nepotřebujete. Chyťte se za malíčky. A začněte odříkávat formulku: Dobrá energie zjev se a dej nám svoje znamení. Zopakujte 3krát. A pak pozorujte změny v okolí.

Astrální cestování

2. ledna 2008 v 9:00 | LucY
Jak se pohybovat
Abyste se pohnuli v astrální formě, musíte to prostě udělat. Nepřemýšlejte o tom, co děláte, jen to dělejte. Musíte se přimět k pohybu, měnit směr a zastavit. To je nejlepší rada, jakou vám tu mohu dát. Skutečně se to musíte naučit tím, že to děláte. Užijte si to. Když jste se naučili základní pohyb, nezkoušejte hned něco příliš náročného.
Držte se při zemi a naučte se nejprve pohybovat po okolí. Cvičte si to při rozdílných rychlostech, dokud se to nenaučíte řídit.
Učení se létání
Stejným způsobem, jakým jste se naučili základní pohyby, tj. s použitím mysli, se naučte létat. Nejprve zjistíte, že na vás působí cosi velmi podobného gravitaci. Vyletíte do vzduchu, jen abyste se vzápětí pomalu snesli zpět k zemi. Vytrváte-li, začnete se pohybovat v řadách krátkých létacích skoků. To je způsobeno částečně zvykem a částečně základním pohybovým problémem. Jakmile váš pohyb způsobí ochabnutí mentální činnosti, klesnete zpět k zemi. Tím se zastaví vaše letová setrvačnost a gravitační zvyk vás stáhne dolů. Můžete se pokoušet, stejně jako jsem to děla já, běžet dolů ulicí, odlepit se od země a vzlétnout. Pak použijte svou vůli k provádění pohybu, stejně jako u základních pohybů. Žádná gravitace na vás v astrální formě nepůsobí. Létat budete od okamžiku, kdy se o tom přesvědčíte.
Rychlost
Tři rychlosti definované S. Muldoonem a běžně uznávané jsou pouze základním vodítkem. Zde jsou:
  1. Rychlost chůze
  2. Okamžikové cestování
  3. Rychlost automobilu
Myslím, že tyto tři rychlosti nejsou již aktuální. Bývaly to jediné typy rychlostí známé většině lidí. Dnes však naši mysl připravily filmy, počítačové hry a cestování letadlem na mnohem vyšší rychlosti. S praxi a dobrou mentální kontrolou můžete měnit svou rychlost podle svých úmyslů od rychlosti chůze až po nadzvukové rychlosti.
Velkým problémem pro začátečníka je však kontrola směru a rychlosti. Má to hodně co do učení s tím, jak je projekce stálá a jaké máte zkušenosti s působením své vůle na pohyb.

Kouzlo - Pozitivní magie

2. ledna 2008 v 8:58 | LucY
Je jedinná Síla, jež pohybuje Měsícem, prostupuje tebe. Síla jež rozzářila Slunce, rozzáří i tvůj život. Je ženská a je mužská, je oblakem i deštěm, ukryta sídlí ve zvlhlé Zemi, v kořenech a v klíčících semenech. To ona zvedá vítr. Je veškerý život, zrozený i nezrozený, na této Pláni i v rovin příští. Viditelná i neviditelná, na planetě i hvězdě. Je nekonečná, žehnající a ochraňující, hojí a tvoří. Míří kupředu i zpět v čase, proniká celým vesmírem. V tomto životě a v miliardách životů, jenž teprve nastanou, jakožto i v životech minulých. Tato Síla je tvojí Sílou a je i mojí. Je Bohyní a Bohem. Využij ji pro balho veškerenstva a v souladu se svobodnou vůlí všech, s vyrovnanou myslí a s radostí - aby požehnala tvému životu. A tak se staň!!

Magické zákony

2. ledna 2008 v 8:46 | LucY
1. Vše se ti 3x vrátí. Dobré i zlé. (Není myšleno množství, ale síla toho.)
2. Každý má svobodnou vůli (kouzlo proti svobodné vůli je černá magie, např. získání lásky konkrétní osoby).
3. Pokud děláš kouzlo pro druhého, tak jen vždy s jeho svolením (stačí se dotyčné osoby prostě zeptat).
4. Magie je umění vyvolat v souladu s vůlí změny ve vědomí a v hmotném světě.
5. Tím, že si budeš říkat, že jsi čaroděj-ka nebo mág a nosit 1000 amuletů a talismanů z Tebe čaroděje neudělá.
6. Pokud děláš kouzlo, tak nesmíš pochybovat (snad se to splní . . . není dobrá formulace a ani způsob myšlení).
7. Je potřeba vždy jednat v souladu (hledáš-li práci, tak se koukej na inzeráty - sama si Tě doopravdy nenajde).
8. Pokud znáš svoji budoucnost, tak ji můžeš změnit (minulost už byla, přítomnost je a budoucnost se vytváří).
9. Dej si pozor na své přání - uvědom si co skutečně chceš (k čemu Ti bude auto bez peněz na benzín).
10. Pokud uděláš nějaké kouzlo, vždy by jsi měl-a vědět jak ho zase zrušit nebo odvolat.
11. Neplýtvej kouzly - magická síla by Ti mohla chybět ve chvíli, kdy ji budeš skutečně potřebovat.
12. Nečaruj za peníze - magická moc je dar a proto ho můžeš zase jen darovat.
 
 

Reklama