[..Satanismus..]

Satanistické devatero

15. srpna 2008 v 12:36 | LucY
1. Satan znamená ukájení choutek, nikoli odříkání!
2. Satan znamená živoucí existenci, nikoli vymyšlené spirituální báchorky!
3. Satan znamená neposkvrněnou moudrost, nikoli pokrytecký sebeklam!
4. Satan znamená laskavost k těm, kdo ji zasluhují, nikoli lásku, vyplýtvanou na nevděčníky!
5. Satan znamená pomstu, nikoli nastavení druhé tváře!
6. Satan znamená odpovědnost vůči odpovědným, nikoli péči o psychické upíry!
7. Satan znamená člověka jako pouhé zvíře, někdy lepšího, mnohem častěji však horšího než ti, co kráčejí po čtyřech, člověka, jenž se díky božskému duchovnímu a intelektuálnímu vývoji stal nejzkaženějším zvířetem!
8. Satan znamená všechny takzvané hříchy, jelikož vedou k fyzickému, mentálnímu nebo emočnímu uspokojení!
9. Satan je nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikož ji po celá ta léta pomáhal udržovat v chodu!

Satan

15. srpna 2008 v 12:28 | LucY
Satan je bytost, která se poprvé vyskytuje v Bibli a to v knize Jób. Satan nebo bytost podobného charakteru jako Satan se objevuje u mnoha jiných náboženství, a to jako anděl, démon nebo nižší bůh.
V historii umění i literatury byl Satan zobrazován četnými způsoby. Podle populárního výkladu knihy Genesis je Satan ztotožňován s hadem, který přesvědčil Evu, aby okusila zakázaného ovoce; tak byl Satan často zobrazován jako plaz. Populární obraz Satana, přejatý ze zobrazování řeckého boha Pana, je kozlu podobný netvor s rohy a kopyty držící trojzubec. V moderní době se tento kozlovitý obraz Satana upravil do lidštější podoby snědého, hrozivě vyhlížejícího muže s bradkou. Satan bývá také zobrazován jako šarmantní a přitažlivý muž, což odpovídá populární mytologii, podle níž Satan získává duše lidí tím, že využívá jejich marnivosti a předkládá jim lákavá pokušení. Existuje také několik obrazů Satana jako krásného anděla.

Satanismus

15. srpna 2008 v 12:19 | LucY
Jako satanismus se označuje kult křesťanského "padlého anděla" Satana, chápaného jako protiklad Boha. Protože pro křesťany je Bůh zdrojem veškerého dobra, je Satan naopak ztělesněním zla, a satanismus proto lze ve většině jeho forem chápat mj. jako negaci tradičního křesťanství, touhu vymezit se proti němu a do značné míry i znechucení většinovou společností. Pro tento negativní charakter se satanismus obvykle nezařazuje mezi křesťanské směry, i když z křesťanské teologické tradice vychází a v řadě svých směrů je ideově na křesťanství závislý.
Satanismus není organizačně ani myšlenkově jednotný, během historie vzniklo mnoho různých hnutí, sekt a ideologií označovaných jako satanistické. Vedle tohoto filozofičtějšího satanismu ovšem existovaly a existují i satanistické socio-patologické skupiny a jedinci, pro něž satanismus mimo jiné znamená přinášení krvavých obětí nebo páchání jiných zločinů.
Příznivci satanismu používají různé symboly, sloužící k mnoha rozličnými účelům. Nejčastějšími jsou bafomet (obrácený pentagram s hlavou kozla), číslo 666 a Petrův Kříž (obrácený kříž).
Bafomet
číslo 666
obrácený kříž
Hudba
Nejvíce ovlivňuje satanismus metalovou hudbu, obzvláště její "tvrdší" a "temnější" odnože jako například black metal, death metal nebo grindcore, mezi skupiny hrající tyto žánry patří například Dimmu Borgir,Cradle of Filth,Mayhem nebo Cannibal Corpse. Satanistická témata se však objevují i v například v textech heavy metalových skupin jako jsou například Iron Maiden, Guns N' Roses nebo AC/DC. Z křestanských kruhů a od hudebních laiků často přicházejí útok na heavy metal ,jako "kolébka zla" ,díky satanistickým textům a symbolům. Jedná se však jen o neškodnou uměleckou masku. Stejné obvinění byla v šedesátých letech vynášeny nad obyčejným rock'n'rollem nebo rockem. Stejně tak jsou nepodložená tvrzení, že se na koncertech "satanistických" skupin ve velkém prodávájí a konzumují nelegální drogy, narozdíl od od různých house party a diskoték, kde jsou bohužel různé chemické preparáty poměrně běžnou záležitostí, se metalisté spokojí pouze s alkoholem a ani s jeho požíváním to není zas tak divoké.
 
 

Reklama